404 code for gtm

Оферта

 1. ТЕРМИНДЕРДІ АНЫҚТАУ

  1. Жария оферта (бұдан әрі – «Оферта») - Сатушының белгісіз тұлғалар тобына арналған, барлық Қосымшаларды қоса алғанда, осы Офертада қамтылған шарттарда Сатушымен тауарды сатып алу-сату шартын (бұдан әрі – «Шарт») қашықтықтан жасасу жария ұсынысы.
  2. ТҚҚ – Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңы.
  3. Интернет-дүкен сайты - бұл «Компания Эврика» ЖШС интернет-ресурсы (сайты), онда осы Оферта жарияланған.
 2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Дүкендерде немесе Сатушының интернет-дүкенінде тапсырыс беру және/немесе тауарға төлем жасау (толық немесе ішінара) Сатып алушының осы Ұсыныстың барлық шарттарымен және оны сөзсіз қабылдауымен келісетінін білдіреді.
  2. Интернет-дүкеннің сайтында өзгеше көрсетілмесе, Офертаның қолданылу мерзімі шектелмеген.
  3. Сатушы Тұтынушыға Тауардың негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы ақпаратты қоса алғанда, Тауар туралы толық және сенімді ақпарат береді.
  4. Тауардың сипаттамалары мен сыртқы түрі сайтта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін.
  5. Тауарға кепілдік мерзімін өндіруші белгілейді. Кепілдік мерзімі мен шарттары кепілдік талонында көрсетіледі.
  6. Сатушы шарттың талаптарын ол жасалған сәтке дейін біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
  7. Тұтынушының тапсырысты Интернет-дүкеннің сайты арқылы орналастыруы Тұтынушының жеке деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге және беруге келісім беруін білдіреді. Ұсыныстың кез келген шарттарын, соның ішінде интернет-дүкеннің веб-сайтында жарияланған науқан немесе қызмет шарттарын Сатушы бір жақты тәртіппен өзгерте/тоқтата алады.
  8. Осы Ұсынысты қабылдау арқылы тұтынушылар https://sonycenter.kz, https://sonycenter.kz/oferta интернет-ресурстарына кіру арқылы Ұсынысқа, акцияларға, қызметтерге және жұмысқа енгізілген өзгерістерді дербес тексеруге міндеттенді.
 3. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ

  1. Тауардың құны Интернет-дүкеннің веб-сайтында Тауардың белгілі бір позициясына қатысты көрсетілген ақпаратта Тауардың теңгедегі алдын ала құнын көрсету арқылы көрсетіледі. Тауардың құны Тапсырыс бекітілгенге дейін көрсетіледі және Тұтынушыға хабарланады.
  2. Тапсырысты бекіту және тауарды босату алдында Сатушы Тауардың құнын Сатушының ішкі мәліметтеріне сәйкес дұрыстығын тексереді және ауызша немесе жазбаша хабарлама арқылы Тұтынушыға Тауардың дұрыс және толық құнын хабарлайды.
  3. Егер сатушы тапсырыс берген және / немесе тұтынушы төлеген Тауардың дұрыс емес құнын анықтаса, Сатушы:
   1. ТҚҚ 8-1-бабының 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес Тұтынушыға Тауардың дұрыс құны көрсетілген шотты ұсыну жолымен Тауардың құнын біржақты тәртіппен ұлғайтуға (Тапсырысқа өзгерістер енгізуге) құқылы.
   2. Сатушы 3.3.1-тармақта көрсетілген шот-фактураны берген кезде. Тұтынушыға ұсыныстар, Тұтынушы тауардың дұрыс құнын төлеуге, тауардың құнын төлеуден бас тартуға (тауарды сатып алуға), сондай-ақ Сатушымен Шартты бұзуға (шотты төлеуден бас тарту арқылы) құқылы. , егер келісім тараптар арасында жасалған болса. Тұтынушы шотта көрсетілген соманы бір күн ішінде төлемеген жағдайда, Шарт жасалған болса, ондай шарт Тұтынушымен бұзылды деп есептеледі, ал Тапсырыс тауарды Тұтынушыға бермей-ақ жойылады.
   3. Егер Тұтынушы Тауардың дұрыс құнымен шотты төлеуден бас тартса, Шарт егер ол жасалған болса бұзылды деп есептеледі, ал Тапсырыс күші жойылды деп есептеледі, бұл жағдайда Сатушы Тұтынушыға ақшаны қайтаруға міндетті (егер алынған болса), ал Тұтынушы алынған Тауарды сатушыға пайдалану және орнату ізі жоқ және оның қаптамасында (Тұтынушы Тауарды алған жағдайда) сатуға жарамды күйде қайтаруға міндетті.
   4. Егер Тұтынушы Тауардың толық құнын төлемеген болса, Сатушы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға, Тапсырысты бекітуден бас тартуға немесе Тапсырысты жоюға құқылы, бұл жағдайда Сатушы Тұтынушыға одан алынған қаражатты қайтаруға міндетті. (егер Тауар ішінара төленген болса) және Тұтынушы сатып алынған тауарды сатушыға пайдалану және орнату ізі және оның қаптамасы (Тауарды Тұтынушы алған болса) сатуға жарамды күйде қайтаруға міндетті.
  4. Тауар үшін Сатушы мен Тұтынушы арасындағы есеп айырысулар Интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі.
 4. ТАПСЫРЫСТЫ РӘСІМДЕУ

  1. Тауарға тапсырыс беруді Тұтынушы телефон арқылы Оператормен немесе Интернет-дүкен сайтының сервисі арқылы жүзеге асырады.
  2. Интернет-дүкеннің сайтында тіркелу кезінде Тұтынушы келесі тіркеу ақпаратын ұсынуға міндеттенеді:
   1. Тұтынушының аты-жөні;
   2. Тауарды жеткізу керек мекенжайы (Егер тұтынушының мекенжайына жеткізу қажет болса);
   3. Электрондық пошта мекенжайы;
   4. Байланыс телефоны.
  3. Тұтынушы таңдаған Тауардың атауы, саны, ассортименті, бағасы Интернет-дүкеннің веб-сайтындағы Тұтынушының қоржынында көрсетілген.
  4. Егер Сатушыға қосымша ақпарат қажет болса, ол оны Тұтынушыдан сұрауға құқылы. Тұтынушы қажетті ақпаратты ұсынбаған жағдайда Сатушы Тұтынушы таңдаған Тауар үшін жауапты болмайды.
  5. Тапсырысты оператор арқылы рәсімдеу кезінде (осы Офертаның 4.1 т.) Тұтынушы осы Офертаның 4.2-тармағында көрсетілген ақпаратты беруге міндеттенеді.
  6. Тұтынушының осы Ұсыныс шарттарын қабылдауы Интернет-дүкеннің веб-сайтындағы тіркеу формасына тиісті деректерді енгізу немесе Оператор арқылы Тапсырыс беру арқылы жүзеге асырылады. Оператор арқылы Тапсырыс бергеннен кейін Тұтынушы туралы деректер Сатушының деректер базасында тіркеледі. Таңдалған Тауарға Тапсырысты бекітіп, Тұтынушы 4.2 тармағында көрсетілген тәртіппен Операторға қажетті ақпаратты береді. осы ұсыныс туралы. Тұтынушының өтінішін өңдегеннен кейін Сатушы тауардың бар-жоғын және тауар құнының дұрыстығын тексергеннен кейін Тапсырысты бекітеді немесе Тапсырыстың күшін жояды немесе төлемге шот береді, ал Тұтынушы төлегеннен кейін Сатушы Тапсырысты бекітеді. Тапсырысты мақұлдау, Тапсырысты жою немесе Сатушының шотын төлеу туралы хабарламамен Тұтынушыны хабардар ететін (ауызша немесе электрондық байланыс құралдары арқылы) Тапсырыс.
  7. Сатушы тапсырысты рәсімдеу кезінде Тұтынушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауап бермейді.
  8. Тұтынушы тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына жауап береді.
  9. Егер Тұтынушының Тауардың тұтынушылық қасиеттері туралы үміттері ақталмаса, Сатушы жауап бермейді.
  10. Сатушы мен Тұтынушы арасындағы қашықтықтан сатып алу-сату шарты Сатушы Тұтынушыға кассалық немесе тауарлық чек не тауарға ақы төленгенін растайтын өзге құжатты берген кезден бастап жасалған болып есептеледі.
 5. ТАУАРДЫ ТҰТЫНУШЫҒА ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ БЕРУ

  1. Сатушы Тұтынушыға Интернет-дүкеннің веб-сайтында көрсетілген тәсілдердің бірімен Тауарларды жеткізу қызметін көрсетеді.
  2. Тауарды жеткізу орнын Тұтынушы тауарды жеткізіп берумен сатып алуға тапсырысты ресімдеу кезінде көрсетеді.
  3. Жеткізілген тауар Тұтынушыға, ал Тұтынушы болмаған жағдайда - квитанцияны немесе Шарт жасасуды немесе Тауардың жеткізілуін ресімдеуді растайтын өзге де құжатты ұсынған кез келген тұлғаға беріледі.
  4. Тауар туралы ақпарат Тауарға қоса берілетін техникалық құжаттамада, заттаңбаларда, таңбалау салу арқылы немесе тауарлардың жекелеген түрлері үшін қабылданған өзге де тәсілмен Тұтынушының назарына жеткізіледі.
  5. Тапсырысты орналастыру кезінде Тұтынушы тауарды алушы ретінде жеткізушінің мекен-жайын көрсете отырып, басқа тұлғаның атын Тұтынушыдан Сатушыға тапсырыс ретінде көрсетуге құқылы, бұл жағдайда Сатушы мұндай тапсырысты орындайды және Тауар алушы ретінде басқа адамға Тауарды жеткізеді.
 6. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ АЙЫРБАСТАУ.

  1. Тұтынушының тауарды айырбастау не қайтару туралы талабы Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңына сәйкес қаралуға жатады
  2. Тұтынушы Сатушыға тиісті сападағы тауарды айырбастауды немесе қайтаруды ұйымдастыруға байланысты шеккен қажетті көлік шығыстарын өтейді.
  3. Зат (тар) кері дүкенге қайтарылған жағдайда, есеп шотқа аударылған бонустар, сатушыға кері қайтарылады. Бонустарды тұтынушы жұмсаған жағдайда тұтынушы жұмсалған бонустың мөлшерін сатушыға қайтаруға міндетті; сатушы қайтарылған өнім үшін тұтынушыға қайтарылған ақша сомасынан есептелген бонус мөлшерін біржақты ұстап қалуға құқылы, егер тұтынушы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 953-бабының 1-тармағына сәйкес пайдаланылған бонусты қайтару бойынша міндеттемені дербес орындамаса.
  4. Егер сатушы тұтынушының тауар құнын тұтынушыға қайтару туралы сұранысы немесе тауарды басқа тауарға айырбастау талабы қанағаттандырылса, тұтынушы тауар сатып алынған дүкенге жеке өзі келуі тиіс.
  5. Тұтынушы екінші деңгейлі банктермен және микроқаржы ұйымы арқылы бөліп төлеу жоспары немесе несие (әрі қарай - Несие беруші) арқылы алынған тауарды кері қайтарған жағдайда, несиелік немесе бөліп төлеу ақшалай қаражаты Сатушы атынан Несие берушінің шотына аударылады, егер бұндай жағдай екінші деңгейлі банктер мен микроқаржы ұйымдары атынан белгілеген болса.
  6. Осы офертамен тұтынушы тиісті түрде хабардар етілген болып саналады.

 7. САТУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

  «Эврика Компаниясы» ЖШС
  Заңды мекенжайы:
  160019, Қазақстан Республикасы Шымкент қ-сы, Байтұрсынов к-сі, 18а (Scrum БО)

  БСН 120140015907
  Е/ш KZ546010291000155233
  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
  БСН HSBKKZKX


  Тел.: +7 (771) 933 33 44
  Эл. поштаның мекен-жайы: office@evrika.com

  Интернет-магазин расположенный на доменном имени www.sonycenter.kz, ТОО «Компания Эврика», БИН 120140015907, именуемый в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара дистанционным способом.

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

  1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
  2. ЗПП – Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» № 274-IV от 4 мая 2010 года.
  3. Интернет-магазин – это интернет-ресурс (сайт) ТОО «Компания Эврика», где опубликована настоящая Оферта.
 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Размещение заказа и/или оплата (полная или частичная) товара в магазинах или в интернет-магазине Продавца означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и ее безусловное акцептование.
  2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
  3. Продавец предоставляет Потребителю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара.
  4. Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от описанных на сайте.
  5. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает производитель. Срок и условия гарантии указываются в гарантийном талоне.
  6. Продавец оставляет за собой право изменять условия договора в одностороннем порядке до момента его заключения.
  7. Размещение Потребителем Заказа через сайт Интернет-магазина означает дачу согласия Потребителя на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных Продавцом. Любые условия оферты, включая условия акции (услуг или сервисов), опубликованныхх на настоящем сайте интернет-магазина могут быть изменены/прекращены в одностороннем порядке Продавцом.
  8. Приняв настоящую Оферту потребители приняли обязательство самостоятельно проверять изменения, вносимые в Оферту, в условия акций, услуг и работы, путем посещения интернет-ресурсов: https://Sonycenter.kz, https://sonycenter.kz/oferta
 3. ЦЕНА ТОВАРА

  1. Стоимость Товара указывается на сайте Интернет-магазина путем отражения предварительной стоимости Товара в тенге в информации, отраженной в отношении определенной позиции Товара. Стоимость Товара указывается перед утверждением Заказа и сообщается Потребителю.
  2. Перед утверждением Заказа и отпуском Товара Продавец проверяет стоимость товара на правильность, согласно внутренним сведениям Продавца и сообщает правильную и полную стоимость Товара Потребителю путем устного или письменного уведомления.
  3. В случае выявления Продавцом неверной стоимости Товара, который был заказан и / или оплачен Потребителем, Продавец вправе:
   1. В одностороннем порядке увеличить стоимость товара путем выставления счета Потребителю с правильной стоимостью товара, согласно пп.7 п. 2 ст. 8-1 ЗПП (внесением изменения в Заказ).
   2. При выставлении Продавцом счета, указанного в пункте 3.3.1. Оферты, Потребителю, Потребитель вправе оплатить корректную стоимость товара, отказаться оплатить стоимость товара (приобрести товар), а также расторгнуть Договор с Продавцом (путем отказа оплатить счет), если договор был заключен между сторонами. Если потребитель не оплатил сумму, указанную в счете в течение одного дня, Договор считается расторгнутым Потребителем, если он был заключен, а Заказ отменяется без передачи товара Потребителю.
   3. В случае отказа Потребителем оплатить счет с правильной стоимостью Товара, Договор считается расторгнутым, если он был заключен, а Заказ отменяется, и в этом случае Продавец обязан возвратить деньги Потребителю (если они были получены), а Потребитель обязан вернуть полученный Товар Продавцу в товарном виде с отсутствием следов эксплуатации и установки и в своей упаковке (если Потребитель получил Товар).
   4. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, отказать в утверждении Заказа или отменить Заказ, если Потребитель не оплатил полную стоимость Товара, в этом случае Продавец обязан возвратить Потребителю полученные от него денежные средства (если Товар был частично оплачен), а Потребитель обязан вернуть приобретенный товар Продавцу в товарном виде с отсутствием следов эксплуатации и установки и своей упаковке (если Товар был получен Потребителем).
  4. Расчеты между Продавцом и Потребителем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина.
 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

  1. Заказ Товара осуществляется Потребителем через Оператора по телефону или через сервис сайта Интернет-магазина.
  2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Потребитель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
   1. Фамилия, Имя Потребителя;
   2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Потребителя);
   3. адрес электронной почты;
   4. контактный телефон.
  3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Потребителем Товара указываются в корзине Потребителя на сайте Интернет-магазина.
  4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Потребителя. В случае не предоставления необходимой информации Потребителем, Продавец не несет ответственности за выбранный Потребителем Товар.
  5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Потребитель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
  6. Принятие Потребителем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Потребителем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Потребителе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Потребитель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. После обработки заявки Потребителя, Продавец, проверив наличие товара, обязательно посредством звонка Оператора производит утверждение заявки.
  7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Потребителем при оформлении Заказа.
  8. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
  9. Продавец не несет ответственности, если ожидания потребителя о потребительских свойствах товара не оправдались.
  10. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Потребителем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
 5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОТРЕБИТЕЛЮ

  1. Продавец оказывает Потребителю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на сайте Интернет-магазина.
  2. Место доставки Товара Потребитель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара с доставкой.
  3. Доставленный Товар передается Потребителю, а при отсутствии Потребителя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.
  4. Информация о Товаре доводится до сведения Потребителя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
  5. Потребитель при оформлении Заказа вправе указать имя другого лица в качестве получателя Товара, с указанием адреса доставки, в качестве поручения Потребителя Продавцу, в таком случае Продавец исполняет такое поручение и доставляет Товар другому лицу в качестве получателя Товара.
  6. При передачи товара оформленный потребителем через банки второго уровня или микрофинансовую организацию в рассрочку или в кредит (Далее - Кредит), потребитель обязан предоставить удостоверение личности в любом виде (электронном, бумажном, скан-копию и тд.) и любыми способами (через электронную почту, личный кабинет на сайте Продавца, через мессенджеры и тд.) представителям Продавца для подтверждения личности потребителя оформивший кредит.
 6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА.

  1. Требование потребителя об обмене либо о возврате товара подлежит рассмотрению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей»
  2. Потребитель компенсирует продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата товара надлежащего качества.
  3. При возврате товара, за который (ые) ранее (на момент приобретения) были начислены бонусы, производится обратное списание/сторнирование бонусов в размере начисленных. В случае если бонусы потрачены потребителем, потребитель обязан вернуть размер потраченного бонуса в счет продавца; продавец имеет право в одностороннем порядке удержать размер начисленного бонуса из суммы возвращаемых потребителю денег за возвращённый товар, если потребитель самостоятельно не исполнил обязательство по возврату использованного бонуса в силу п.1 ст.953 Гражданского кодекса Республики Казахстан
  4. В случае удовлетворения продавцом требования потребителя о возврате стоимости товара потребителю, либо, удовлетворения требования об обмене товара на другой товар, потребитель обязан самостоятельно явиться в тот магазин, где был приобретен товар для целей возврата и обмена.
  5. При возврате товара, оформленного потребителем через банки второго уровня и микрофинансовые организации в рассрочку или кредит (далее - Кредитор) по финансовым инструментам «рассрочка/кредит», сторнирование/возврат кредитных средств Продавцом потребителю производятся на счет(а) Кредитора в тех случаях, когда такое условие установлено банками второго уровня и микрофинансовыми организациями.
  6. Данной офертой потребитель считается надлежащим образом уведомленным.

 7. Юридическое лицо

  ТОО «Компания Эврика»
  БИН 120140015907

  Расчетный счет: KZ546010291000155233
  АО «Народный Банк Казахстана»
  БИК Банка HSBKKZKX

  Юридический адрес:
  160019, г.Шымкент, ул.Байтурсынова, 18А, БЦ «Scrum», 3 этаж

  Телефон: +7 (771) 933 33 44
  E-mail: office@evrika.com

Позвонить