404 code for gtm

Оферта

 1. ТЕРМИНДЕРДІ АНЫҚТАУ

  1. Жария оферта (бұдан әрі – «Оферта») - Сатушының белгісіз тұлғалар тобына арналған, барлық Қосымшаларды қоса алғанда, осы Офертада қамтылған шарттарда Сатушымен тауарды сатып алу-сату шартын (бұдан әрі – «Шарт») қашықтықтан жасасу жария ұсынысы.
  2. ТҚҚ – Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңы.
  3. Интернет-дүкен сайты - бұл «Компания Эврика» ЖШС интернет-ресурсы (сайты), онда осы Оферта жарияланған.
 2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Интернет-дүкеннің веб-сайтында орналастырылған Тауарға тапсырыс беру Тұтынушы осы ұсыныстың барлық шарттарымен және оның сөзсіз қабылдануымен келісетінін білдіреді.
  2. Интернет-дүкеннің сайтында өзгеше көрсетілмесе, Офертаның қолданылу мерзімі шектелмеген.
  3. Сатушы Тұтынушыға Тауардың негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы ақпаратты қоса алғанда, Тауар туралы толық және сенімді ақпарат береді.
  4. Тауардың сипаттамалары мен сыртқы түрі сайтта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін.
  5. Тауарға кепілдік мерзімін өндіруші белгілейді. Кепілдік мерзімі мен шарттары кепілдік талонында көрсетіледі.
  6. Сатушы шарттың талаптарын ол жасалған сәтке дейін біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
  7. Тұтынушының тапсырысты Интернет-дүкеннің сайты арқылы орналастыруы Тұтынушының жеке деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге және беруге келісім беруін білдіреді.
 3. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ

  1. Тауардың құны Интернет-дүкеннің сайтында Тауардың белгілі бір позициясына қатысты көрсетілген ақпаратта құнын теңгемен көрсету арқылы көрсетіледі.
  2. Тапсырысты бекіту және тауарды босату алдында Сатушы Тауардың құнын Сатушының ішкі мәліметтеріне сәйкес дұрыстығын тексереді және ауызша немесе жазбаша хабарлама арқылы Тұтынушыға Тауардың дұрыс және толық құнын хабарлайды.
  3. Егер сатушы тапсырыс берген және / немесе тұтынушы төлеген Тауардың дұрыс емес құнын анықтаса, Сатушы:
   1. ТҚҚ 8-1-бабының 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес Тұтынушыға Тауардың дұрыс құны көрсетілген шотты ұсыну жолымен Тауардың құнын біржақты тәртіппен ұлғайтуға (Тапсырысқа өзгерістер енгізуге) құқылы.
   2. Сатушы Офертаның 3.3.1-тармағында көрсетілген шотты ұсынған кезде Тұтынушы Сатушымен Шартты бұзуға құқылы (шотты төлеуден бас тарту арқылы) немесе шотта көрсетілген соманы төлеуі тиіс. Егер тұтынушы шотта көрсетілген соманы бір күн ішінде төлемеген болса, Шартты Тұтынушы бұзған болып есептеледі.
   3. Тұтынушы Тауардың дұрыс құны көрсетілген шотты төлеуден бас тартқан жағдайда, Шарт бұзылған болып саналады, бұл жағдайда Сатушы ақшаны Тұтынушыға қайтаруға міндетті (егер олар алынған болса), ал Тұтынушы алынған Тауарды сатушыға пайдалану мен орнату іздерінсіз және өзінің қаптамасында (Егер тұтынушы тауарды алған болса) тауарлық түрінде қайтаруға міндетті.
   4. Егер Тұтынушы Тауардың толық құнын төлемеген болса, Сатушы шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл жағдайда Сатушы Тұтынушыға одан алынған ақшаны қайтаруға міндетті (егер Тауар ішінара төленген болса), ал Тұтынушы сатып алынған Тауарды Сатушыға пайдалану мен орнату іздерінсіз және өзінің орамасында, тауарлық түрінде қайтаруға (егер Тұтынушы Тауарды алған болса) міндетті.
  4. Тауар үшін Сатушы мен Тұтынушы арасындағы есеп айырысулар Интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі.
 4. ТАПСЫРЫСТЫ РӘСІМДЕУ

  1. Тауарға тапсырыс беруді Тұтынушы телефон арқылы Оператормен немесе Интернет-дүкен сайтының сервисі арқылы жүзеге асырады.
  2. Интернет-дүкеннің сайтында тіркелу кезінде Тұтынушы келесі тіркеу ақпаратын ұсынуға міндеттенеді:
   1. Тұтынушының аты-жөні;
   2. Тауарды жеткізу керек мекенжайы (Егер тұтынушының мекенжайына жеткізу қажет болса);
   3. Электрондық пошта мекенжайы;
   4. Байланыс телефоны.
  3. Тұтынушы таңдаған Тауардың атауы, саны, ассортименті, бағасы Интернет-дүкеннің веб-сайтындағы Тұтынушының қоржынында көрсетілген.
  4. Егер Сатушыға қосымша ақпарат қажет болса, ол оны Тұтынушыдан сұрауға құқылы. Тұтынушы қажетті ақпаратты ұсынбаған жағдайда Сатушы Тұтынушы таңдаған Тауар үшін жауапты болмайды.
  5. Тапсырысты оператор арқылы рәсімдеу кезінде (осы Офертаның 4.1 т.) Тұтынушы осы Офертаның 4.2-тармағында көрсетілген ақпаратты беруге міндеттенеді.
  6. Тұтынушының осы Офертаның шарттарын қабылдауы Тұтынушының Интернет-дүкен сайтындағы тіркеу нысанына тиісті деректерді енгізуі арқылы немесе тапсырысты оператор арқылы рәсімдеген кезде жүзеге асырылады. Оператор арқылы тапсырыс бергеннен кейін Тұтынушы туралы деректер Сатушының дерекқорында тіркеледі. Таңдалған Тауардың тапсырысын бекіте отырып, Тұтынушы операторға осы Офертаның 4.2-тармағында көрсетілген тәртіпке сәйкес қажетті ақпаратты ұсынады. Тұтынушының өтінімі өңделгеннен кейін Сатушы Тауардың бар-жоғын тексеріп, міндетті түрде Оператордың қоңырауы арқылы өтінімді бекітуді жүргізеді.
  7. Сатушы тапсырысты рәсімдеу кезінде Тұтынушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауап бермейді.
  8. Тұтынушы тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына жауап береді.
  9. Егер Тұтынушының Тауардың тұтынушылық қасиеттері туралы үміттері ақталмаса, Сатушы жауап бермейді.
  10. Сатушы мен Тұтынушы арасындағы қашықтықтан сатып алу-сату шарты Сатушы Тұтынушыға кассалық немесе тауарлық чек не тауарға ақы төленгенін растайтын өзге құжатты берген кезден бастап жасалған болып есептеледі.
 5. ТАУАРДЫ ТҰТЫНУШЫҒА ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ БЕРУ

  1. Сатушы Тұтынушыға Интернет-дүкеннің веб-сайтында көрсетілген тәсілдердің бірімен Тауарларды жеткізу қызметін көрсетеді.
  2. Тауарды жеткізу орнын Тұтынушы тауарды жеткізіп берумен сатып алуға тапсырысты ресімдеу кезінде көрсетеді.
  3. Жеткізілген тауар Тұтынушыға, ал Тұтынушы болмаған жағдайда - квитанцияны немесе Шарт жасасуды немесе Тауардың жеткізілуін ресімдеуді растайтын өзге де құжатты ұсынған кез келген тұлғаға беріледі.
  4. Тауар туралы ақпарат Тауарға қоса берілетін техникалық құжаттамада, заттаңбаларда, таңбалау салу арқылы немесе тауарлардың жекелеген түрлері үшін қабылданған өзге де тәсілмен Тұтынушының назарына жеткізіледі.
  5. Тапсырысты орналастыру кезінде Тұтынушы тауарды алушы ретінде жеткізушінің мекен-жайын көрсете отырып, басқа тұлғаның атын Тұтынушыдан Сатушыға тапсырыс ретінде көрсетуге құқылы, бұл жағдайда Сатушы мұндай тапсырысты орындайды және Тауар алушы ретінде басқа адамға Тауарды жеткізеді.
 6. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ АЙЫРБАСТАУ.

  1. Тұтынушының тауарды айырбастау не қайтару туралы талабы Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңына сәйкес қаралуға жатады
  2. Тұтынушы Сатушыға тиісті сападағы тауарды айырбастауды немесе қайтаруды ұйымдастыруға байланысты шеккен қажетті көлік шығыстарын өтейді.
  3. Зат (тар) кері дүкенге қайтарылған жағдайда, есеп шотқа аударылған бонустар, сатушыға кері қайтарылады. Бонустарды тұтынушы жұмсаған жағдайда тұтынушы жұмсалған бонустың мөлшерін сатушыға қайтаруға міндетті; сатушы қайтарылған өнім үшін тұтынушыға қайтарылған ақша сомасынан есептелген бонус мөлшерін біржақты ұстап қалуға құқылы, егер тұтынушы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 953-бабының 1-тармағына сәйкес пайдаланылған бонусты қайтару бойынша міндеттемені дербес орындамаса.
  4. Егер сатушы тұтынушының тауар құнын тұтынушыға қайтару туралы сұранысы немесе тауарды басқа тауарға айырбастау талабы қанағаттандырылса, тұтынушы тауар сатып алынған дүкенге жеке өзі келуі тиіс.\
  5. Тұтынушы екінші деңгейлі банктермен және микроқаржы ұйымы арқылы бөліп төлеу жоспары немесе несие (әрі қарай - Несие беруші) арқылы алынған тауарды кері қайтарған жағдайда, несиелік немесе бөліп төлеу ақшалай қаражаты Сатушы атынан Несие берушінің шотына аударылады, егер бұндай жағдай екінші деңгейлі банктер мен микроқаржы ұйымдары атынан белгілеген болса.
  6. Осы офертамен тұтынушы тиісті түрде хабардар етілген болып саналады.

 7. САТУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

  «Эврика Компаниясы» ЖШС
  Заңды мекенжайы:
  160019, Қазақстан Республикасы Шымкент қ-сы, Байтұрсынов к-сі, 18а (Scrum БО)

  БСН 120140015907
  Е/ш KZ546010291000155233
  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
  БСН HSBKKZKX


  Тел.: +7 (7252) 39 35 20
  Эл. поштаның мекен-жайы: office@evrika.com

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

  1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
  2. ЗПП – Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» № 274-IV от 4 мая 2010 года.
  3. Интернет-магазин – это интернет-ресурс (сайт) ТОО «Компания Эврика», где опубликована настоящая Оферта.
 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и ее безусловное акцептование.
  2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
  3. Продавец предоставляет Потребителю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара.
  4. Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от описанных на сайте.
  5. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает производитель. Срок и условия гарантии указываются в гарантийном талоне.
  6. Продавец оставляет за собой право изменять условия договора в одностороннем порядке до момента его заключения.
  7. Размещение Потребителем Заказа через сайт Интернет-магазина означает дачу согласия Потребителя на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных Продавцом.
 3. ЦЕНА ТОВАРА

  1. Стоимость Товара указывается на сайте Интернет-магазина путем отражения стоимости в тенге в информации, отраженной в отношении определенной позиции Товара.
  2. Перед утверждением Заказа и отпуском Товара Продавец проверяет стоимость товара на правильность, согласно внутренним сведениям Продавца и сообщает правильную и полную стоимость Товара Потребителю путем устного или письменного уведомления.
  3. В случае выявления Продавцом неверной стоимости Товара, который был заказан и / или оплачен Потребителем, Продавец вправе:
   1. В одностороннем порядке увеличить стоимость товара путем выставления счета Потребителю с правильной стоимостью товара, согласно пп.7 п. 2 ст. 8-1 ЗПП (внесением изменения в Заказ).
   2. При выставлении Продавцом счета, указанного в пункте 3.3.1. Оферты, Потребителю, Потребитель вправе расторгнуть Договор с Продавцом (путем отказа оплатить счет) или должен оплатить сумму, указанную в счете. Если потребитель не оплатил сумму, указанную в счете в течение одного дня, Договор считается расторгнутым Потребителем.
   3. В случае отказа Потребителем оплатить счет с правильной стоимостью Товара, Договор считается расторгнутым, в этом случае Продавец обязан возвратить деньги Потребителю (если они были получены), а Потребитель обязан вернуть полученный Товар Продавцу в товарном виде с отсутствием следов эксплуатации и установки и в своей упаковке (если Потребитель получил Товар).
   4. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Потребитель не оплатил полную стоимость Товара, в этом случае Продавец обязан возвратить Потребителю полученные от него денежные средства (если Товар был частично оплачен), а Потребитель обязан вернуть приобретенный товар Продавцу в товарном виде с отсутствием следов эксплуатации и установки и своей упаковке (если Товар был получен Потребителем).
  4. Расчеты между Продавцом и Потребителем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина.
 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

  1. Заказ Товара осуществляется Потребителем через Оператора по телефону или через сервис сайта Интернет-магазина.
  2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Потребитель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
   1. фамилия, имя Потребителя;
   2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Потребителя);
   3. адрес электронной почты;
   4. контактный телефон.
  3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Потребителем Товара указываются в корзине Потребителя на сайте Интернет-магазина.
  4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Потребителя. В случае не предоставления необходимой информации Потребителем, Продавец не несет ответственности за выбранный Потребителем Товар.
  5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Потребитель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
  6. Принятие Потребителем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Потребителем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Потребителе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Потребитель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. После обработки заявки Потребителя, Продавец, проверив наличие товара, обязательно посредством звонка Оператора производит утверждение заявки.
  7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Потребителем при оформлении Заказа.
  8. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
  9. Продавец не несет ответственности, если ожидания потребителя о потребительских свойствах товара не оправдались.
  10. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Потребителем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
 5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОТРЕБИТЕЛЮ

  1. Продавец оказывает Потребителю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на сайте Интернет-магазина.
  2. Место доставки Товара Потребитель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара с доставкой.
  3. Доставленный Товар передается Потребителю, а при отсутствии Потребителя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.
  4. Информация о Товаре доводится до сведения Потребителя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
  5. Потребитель при оформлении Заказа вправе указать имя другого лица в качестве получателя Товара, с указанием адреса доставки, в качестве поручения Потребителя Продавцу, в таком случае Продавец исполняет такое поручение и доставляет Товар другому лицу в качестве получателя Товара.
 6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА.

  1. Требование потребителя об обмене либо о возврате товара подлежит рассмотрению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей»
  2. Потребитель компенсирует продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата товара надлежащего качества.
  3. При возврате товара, за который (ые) ранее (на момент приобретения) были начислены бонусы, производится обратное списание/сторнирование бонусов в размере начисленных. В случае если бонусы потрачены потребителем, потребитель обязан вернуть размер потраченного бонуса в счет продавца; продавец имеет право в одностороннем порядке удержать размер начисленного бонуса из суммы возвращаемых потребителю денег за возвращённый товар, если потребитель самостоятельно не исполнил обязательство по возврату использованного бонуса в силу п.1 ст.953 Гражданского кодекса Республики Казахстан
  4. В случае удовлетворения продавцом требования потребителя о возврате стоимости товара потребителю, либо, удовлетворения требования об обмене товара на другой товар, потребитель обязан самостоятельно явиться в тот магазин, где был приобретен товар для целей возврата и обмена.
  5. При возврате товара, оформленный потребителем через банки второго уровня и микрофинансовую организацию в рассрочку или кредит (далее - Кредитор) по финансовым инструментам «рассрочка/кредит» сторнирование/возврат кредитных средств Продавцом потребителю производятся на счет(а) Кредитора в тех случаях, когда такое условие установлено банками второго уровня и микрофинансовыми организациями.
  6. Данной офертой потребитель считается надлежащим образом уведомленным.

 7. Юридическое лицо

  ТОО «Компания Эврика»
  БИН 120140015907

  Расчетный счет: KZ546010291000155233
  АО «Народный Банк Казахстана»
  БИК Банка HSBKKZKX

  Юридический адрес:
  160019, г.Шымкент, ул.Байтурсынова, 18А, БЦ «Scrum», 3 этаж

  Телефон: +7 (7252) 39 35 20
  E-mail: office@evrika.com