404 code for gtm

Оферта

1. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ

1.1. Жария оферта (бұдан әрі – «Оферта») - Сатушының белгісіз тұлғалар тобына арналған, барлық Қосымшаларды қоса алғанда, осы Офертада қамтылған шарттарда Сатушымен тауарды сатып алу-сату шартын (бұдан әрі – «Шарт») қашықтықтан жасасу жария ұсынысы.

1.1. ТҚҚ – Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңы.

1.2. Интернет-дүкен сайты - бұл «Компания Эврика» ЖШС интернет-ресурсы (сайты), онда осы Оферта жарияланған.


2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Интернет-дүкеннің веб-сайтында орналастырылған Тауарға тапсырыс беру Сатып алушы осы ұсыныстың барлық шарттарымен және оның сөзсіз қабылдануымен келісетінін білдіреді.

2.2. Интернет-дүкеннің сайтында өзгеше көрсетілмесе, Офертаның қолданылу мерзімі шектелмеген.

2.3. Сатушы Сатып алушыға Тауардың негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы ақпаратты қоса алғанда, Тауар туралы толық және сенімді ақпарат береді.

2.4. Тауардың сипаттамалары мен сыртқы түрі сайтта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін.

2.5. Тауарға кепілдік мерзімін өндіруші белгілейді. Кепілдік мерзімі мен шарттары кепілдік талонында көрсетіледі.

2.6. Сатушы шарттың талаптарын ол жасалған сәтке дейін біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

2.7. Сатып алушының тапсырысты Интернет-дүкеннің сайты арқылы орналастыруы Сатып алушының жеке деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге және беруге келісім беруін білдіреді.

2.8. Сатып алушының тапсырысты Интернет-дүкеннің сайты арқылы орналастыруы Сатып алушының дербес деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге және беруге келісімін беруін білдіреді.


3. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ

3.1 Тауардың құны Интернет-дүкеннің сайтында Тауардың белгілі бір позициясына қатысты көрсетілген ақпаратта құнын теңгемен көрсету арқылы көрсетіледі.

3.2 Тапсырысты бекіту және тауарды босату алдында Сатушы Тауардың құнын Сатушының ішкі мәліметтеріне сәйкес дұрыстығын тексереді және ауызша немесе жазбаша хабарлама арқылы Сатып алушыға Тауардың дұрыс және толық құнын хабарлайды.

3.3 Егер сатушы тапсырыс берген және / немесе сатып алушы төлеген Тауардың дұрыс емес құнын анықтаса, Сатушы:

3.3.1. ТҚҚ 8-1-бабының 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес Сатып алушыға Тауардың дұрыс құны көрсетілген шотты ұсыну жолымен Тауардың құнын біржақты тәртіппен ұлғайтуға (Тапсырысқа өзгерістер енгізуге) құқылы.

3.3.2. Сатушы Офертаның 3.3.1-тармағында көрсетілген шотты ұсынған кезде Сатып алушы Сатушымен Шартты бұзуға құқылы (шотты төлеуден бас тарту арқылы) немесе шотта көрсетілген соманы төлеуі тиіс. Егер тұтынушы шотта көрсетілген соманы бір күн ішінде төлемеген болса, Шартты Сатып алушы бұзған болып есептеледі.

3.3.3. Сатып алушы Тауардың дұрыс құны көрсетілген шотты төлеуден бас тартқан жағдайда, Шарт бұзылған болып саналады, бұл жағдайда Сатушы ақшаны Сатып алушыға қайтаруға міндетті (егер олар алынған болса), ал Сатып алушы алынған Тауарды сатушыға пайдалану мен орнату іздерінсіз және өзінің қаптамасында (Егер сатып алушы тауарды алған болса) тауарлық түрінде қайтаруға міндетті.

3.3.4. Егер Сатып алушы Тауардың толық құнын төлемеген болса, Сатушы шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл жағдайда Сатушы Сатып алушыға одан алынған ақшаны қайтаруға міндетті (егер Тауар ішінара төленген болса), ал Сатып алушы сатып алынған Тауарды Сатушыға пайдалану мен орнату іздерінсіз және өзінің орамасында, тауарлық түрінде қайтаруға (егер Сатып алушы Тауарды алған болса) міндетті.

3.4. Тауар үшін Сатушы мен Сатып алушы арасындағы есеп айырысулар Интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі.


4. ТАПСЫРЫСТЫ РӘСІМДЕУ

4.1. Тауарға тапсырыс беруді Сатып алушы телефон арқылы Оператормен немесе Интернет-дүкен сайтының сервисі арқылы жүзеге асырады.

4.2. Интернет-дүкеннің сайтында тіркелу кезінде Сатып алушы келесі тіркеу ақпаратын ұсынуға міндеттенеді:

4.2.1. Сатып алушының аты-жөні;

4.2.2. Тауарды жеткізу керек мекенжайы (Егер сатып алушының мекенжайына жеткізу қажет болса);

4.2.3. электрондық пошта мекенжайы;

4.2.4. байланыс телефоны.

4.3. Сатып алушы таңдаған Тауардың атауы, саны, ассортименті, бағасы Интернет-дүкеннің веб-сайтындағы Сатып алушының қоржынында көрсетілген.

4.4. Егер Сатушыға қосымша ақпарат қажет болса, ол оны Сатып алушыдан сұрауға құқылы. Сатып алушы қажетті ақпаратты ұсынбаған жағдайда Сатушы Сатып алушы таңдаған Тауар үшін жауапты болмайды.

4.5. Тапсырысты оператор арқылы рәсімдеу кезінде (осы Офертаның 4.1 т.) Сатып алушы осы Офертаның 4.2-тармағында көрсетілген ақпаратты беруге міндеттенеді.

4.6. Сатып алушының осы Офертаның шарттарын қабылдауы Сатып алушының Интернет-дүкен сайтындағы тіркеу нысанына тиісті деректерді енгізуі арқылы немесе тапсырысты оператор арқылы рәсімдеген кезде жүзеге асырылады. Оператор арқылы тапсырыс бергеннен кейін Сатып алушы туралы деректер Сатушының дерекқорында тіркеледі. Таңдалған Тауардың тапсырысын бекіте отырып, Сатып алушы операторға осы Офертаның 4.2-тармағында көрсетілген тәртіпке сәйкес қажетті ақпаратты ұсынады. Сатып алушының өтінімі өңделгеннен кейін Сатушы Тауардың бар-жоғын тексеріп, міндетті түрде Оператордың қоңырауы арқылы өтінімді бекітуді жүргізеді.

4.7. Сатушы тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатып алушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауап бермейді.

4.8. Сатып алушы тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына жауап береді.

4.9. Егер Сатып алушының Тауардың тұтынушылық қасиеттері туралы үміттері ақталмаса, Сатушы жауап бермейді.

4.10. Сатушы мен Сатып алушы арасындағы қашықтықтан сатып алу-сату шарты Сатушы Сатып алушыға кассалық немесе тауарлық чек не тауарға ақы төленгенін растайтын өзге құжатты берген кезден бастап жасалған болып есептеледі.


5. ТАУАРДЫ САТЫП АЛУШЫҒА ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ БЕРУ

5.1. Сатушы Сатып алушыға Интернет-дүкеннің веб-сайтында көрсетілген тәсілдердің бірімен Тауарларды жеткізу қызметін көрсетеді.

5.2. Тауарды жеткізу орнын Сатып алушы тауарды жеткізіп берумен сатып алуға тапсырысты ресімдеу кезінде көрсетеді.

5.3. Жеткізілген тауар Сатып алушыға, ал Сатып алушы болмаған жағдайда - квитанцияны немесе Шарт жасасуды немесе Тауардың жеткізілуін ресімдеуді растайтын өзге де құжатты ұсынған кез келген тұлғаға беріледі.

5.4. Тауар туралы ақпарат Тауарға қоса берілетін техникалық құжаттамада, заттаңбаларда, таңбалау салу арқылы немесе тауарлардың жекелеген түрлері үшін қабылданған өзге де тәсілмен Сатып алушының назарына жеткізіледі.

5.5. Тапсырысты орналастыру кезінде Сатып алушы тауарды алушы ретінде жеткізушінің мекен-жайын көрсете отырып, басқа тұлғаның атын Сатып алушыдан Сатушыға тапсырыс ретінде көрсетуге құқылы, бұл жағдайда Сатушы мұндай тапсырысты орындайды және Тауар алушы ретінде басқа адамға Тауарды жеткізеді..


6. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ АЙЫРБАСТАУ

6.1. Сатып алушының тауарды айырбастау не қайтару туралы талабы Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңына сәйкес қаралуға жатады

6.2. Сатып алушы Сатушыға тиісті сападағы тауарды айырбастауды немесе қайтаруды ұйымдастыруға байланысты шеккен қажетті көлік шығыстарын өтейді.


7. САТУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Сатушы: «Эврика Компания» ЖШС
Заңды мекенжайы:160019, Қазақстан Республикасы
Шымкент қ-сы, Байтұрсынов к-сі, 18а (Scrum БО)
БСН 120140015907
Е/ш KZ546010291000155233
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БСН HSBKKZKX
Тел: 8 (7252) 39-35-20
Факс: 8 (7252) 39-35-24
Эл. почта мекенжайы: office@еvrika.com


Жария офертаның мәтінімен мұқият танысыңыз, егер сіз Офертаның қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, сіз Сатушы ұсынатын Тауарларды сатып алудан бас тартуға және осы Офертаның 2.1.т. көрсетілген әрекеттерді жасамауға құқыңыз бар.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.

1.1. ЗПП – Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» № 274-IV от 4 мая 2010 года.

1.2. Интернет-магазин – это интернет-ресурс (сайт) ТОО «Компания Эврика», где опубликована настоящая Оферта.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и ее безусловное акцептование.

2.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.

2.3. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара.

2.4. Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от описанных на сайте.

2.5. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает производитель. Срок и условия гарантии указываются в гарантийном талоне.

2.6. Продавец оставляет за собой право изменять условия договора в одностороннем порядке до момента его заключения.

2.7. Размещение Покупателем Заказа через сайт Интернет-магазина означает дачу согласия Покупателя на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных Продавцом.

2.8. Размещение Покупателем Заказа через сайт Интернет-магазина означает дачу согласия Покупателя на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных Продавцом.


3. ЦЕНА ТОВАРА

3.1 Стоимость Товара указывается на сайте Интернет-магазина путем отражения стоимости в тенге в информации, отраженной в отношении определенной позиции Товара.

3.2 Перед утверждением Заказа и отпуском Товара Продавец проверяет стоимость товара на правильность, согласно внутренним сведениям Продавца и сообщает правильную и полную стоимость Товара Покупателю путем устного или письменного уведомления.

3.3 В случае выявления Продавцом неверной стоимости Товара, который был заказан и / или оплачен Покупателем, Продавец вправе:

3.3.1. в одностороннем порядке увеличить стоимость товара путем выставления счета Покупателю с правильной стоимостью товара, согласно пп.7 п. 2 ст. 8-1 ЗПП (внесением изменения в Заказ).

3.3.2. При выставлении Продавцом счета, указанного в пункте 3.3.1. Оферты, Покупателю, Покупатель вправе расторгнуть Договор с Продавцом (путем отказа оплатить счет) или должен оплатить сумму, указанную в счете. Если потребитель не оплатил сумму, указанную в счете в течение одного дня, Договор считается расторгнутым Покупателем.

3.3.3. В случае отказа Покупателем оплатить счет с правильной стоимостью Товара, Договор считается расторгнутым, в этом случае Продавец обязан возвратить деньги Покупателю (если они были получены), а Покупатель обязан вернуть полученный Товар Продавцу в товарном виде с отсутствием следов эксплуатации и установки и в своей упаковке (если Покупатель получил Товар).

3.3.4. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Покупатель не оплатил полную стоимость Товара, в этом случае Продавец обязан возвратить Покупателю полученные от него денежные средства (если Товар был частично оплачен), а Покупатель обязан вернуть приобретенный товар Продавцу в товарном виде с отсутствием следов эксплуатации и установки и своей упаковке (если Товар был получен Покупателем).

3.4. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина.


4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону или через сервис сайта Интернет-магазина.

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:

4.2.1. фамилия, имя Покупателя;

4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);

4.2.3. адрес электронной почты;

4.2.4. контактный телефон.

4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.

4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. После обработки заявки Покупателя, Продавец, проверив наличие товара, обязательно посредством звонка Оператора производит утверждение заявки.

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

4.9. Продавец не несет ответственности, если ожидания покупателя о потребительских свойствах товара не оправдались.

4.10. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.


5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на сайте Интернет-магазина.

5.2. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара с доставкой.

5.3. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.

5.4. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

5.5. Покупатель при оформлении Заказа вправе указать имя другого лица в качестве получателя Товара, с указанием адреса доставки, в качестве поручения Покупателя Продавцу, в таком случае Продавец исполняет такое поручение и доставляет Товар другому лицу в качестве получателя Товара.


6.ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА

6.1. Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит рассмотрению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей».

6.2. Покупатель компенсирует продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата товара надлежащего качества.


7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Продавец:
ТОО «Компания Эврика»
Юридический адрес: 160019, Республика Казахстан
г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 18а (БЦ Scrum)
БИН 120140015907
Р/сч KZ546010291000155233
АО «Народный Банк Казахстана»
БИКHSBKKZKX
Тел: 8 (7252) 39-35-20
Факс: 8 (7252) 39-35-24
Адрес эл. почты: office@еvrika.com


Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты.